OP IEDERE TEKENING VAN SNELTEKENAAR / ILLUSTRATOR STANLEY HEINZE, STAAT EEN AUTOMATISCH COPYRIGHT, GEEN VAN DEZE TEKENINGEN MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, HETZIJ ELECTRONISCH DOOR FOTOKOPIEEN OPNAME, MECHANISCH OF ENIG ANDER MANIER, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE OF MONDELINGE TOESTEMMING VAN DE TEKENAAR.